Teràpia familiar

Els desafiaments de la vida són oportunitats per créixer

La teràpia familiar és un espai de recerca de noves dinàmiques en la relació entre els membres de la família, a través de noves eines de comunicació.

Durant el procés es desenvolupen habilitats de resolució de problemes davant els conflictes i situacions de la vida, augmentant la comprensió i el suport emocional entre els membres, millorant el funcionament de la família a diferents nivells.

L’objectiu de la teràpia és acompanyar-vos per tal que cada membre ocupi el lloc que li correspon, la qual cosa afavorirà tant el desenvolupament individual com de tot el sistema familiar.

Algunes de les dificultats que tracto en teràpia familiar són:

  • Aliances entre dos o més membres en contra d’un altre
  • Dificultats en les relacions
  • Dificultats en el seguiment o compliment de normes
  • Famílies reconstituïdes
  • Lluites de poder
  • Problemes en la comunicació: discussions, faltes de respecte, comunicar desitjos i necessitats…
  • Processos de separació
  • Violències familiars