Avís legal i política de privadesa

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
Nom: Ismael Nogales Ledesma
NIF: 53123623V
Direcció: Carrer Barcelona 35, 1r 1a, 08401 Granollers, Barcelona
Telèfon: 669 277 612
Correu electrònic: inogales@copc.cat
Nº col·legiat: 14181, pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Amb quina finalitat tracto les seves dades personals?
Les teves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats: gestió de les sol·licituds d’informació que es realitzen a través de la pàgina web o el correu electrònic amb la finalitat de facilitar-te la informació sobre els meus serveis.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

  1. Execució de mesures precontractuals a sol·licitud de l’interessat. Les teves dades personals seran tractades d’acord amb la relació precontractual que dóna inici al tractament i es legitima a través de l’acceptació de les condicions d’ús del formulari de contacte o del formulari de reserva de cita.
  2. Execució d’un contracte com a client.

Per quant de temps conservaré les teves dades personals?
Les dades personals que em proporcions seran conservades mentre es mantingui la nostra relació contractual o mercantil. No obstant això a partir de la data de l’acabament de la nostra relació contractual o mercantil teves dades seran conservades: un any les derivades de connexions realitzades per internet amb la nostra página web, correu electrònic i trucades telefòniques de veu, missatgeria instantània, SMS o MMS.

Com he obtingut les teves dades personals?
Les dades obtingudes me les has proporcionades tú.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?
No hi ha cap cessió de dades prevista, llevat obligació legal.

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades personals?
Qualsevol interessat pot sol·licitar l’exercici dels següents drets:

  • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen.
  • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes que el concerneixen.
  • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades personals que el concerneixen quan aquestes ja no siguin necessàries en relació amb els fins per als quals van ser recollides o tractades d’una altra manera.
  • Dret de limitació: pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament es conservarien per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades: pot sol·licitar que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra empresa que ens indiqui en un format estructurat, intel·ligible i automatitzat.
  • Dret de retirar el consentiment: dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment abans de la seva retirada.
  • Dret d’oposició: dret a oposar-se a al tractament de les seves dades.

Com podràs exercitar aquests drets?
L’exercici dels drets s’ha de dur a terme mitjançant comunicació dirigida al correu electrònic inogales@copc.cat o bé al domicili postal Carrer de Barcelona 35, 1r 1a, 08401 Granollers, Barcelona.

Qui pot exercitar els drets?
Els drets dels interessats són personalíssims, per tant, han de ser exercits pel titular de les dades acreditant degudament la seva identitat (per això se li sol·licitarà el DNI o equivalent).
També podran exercir-se a través de representació legal, en el cas, a més del DNI / NIE de l’interessat o equivalent, haurà d’aportar DNI / NIE i document acreditatiu autèntic de la representació del tercer.

Quin serà la meva obligació quan s’exercita algun dels drets?
El responsable del tractament haurà de contestar la sol·licitud que se li dirigeixi en tot cas, amb independència que figurin o no dades personals de l’afectat o interessat en els seus tractaments.
En el cas que la sol·licitud no reunixi els requisits especificats, el responsable de l’arxiu ha de sol·licitar l’esmena de les mateixes.
El responsable de tractament respondrà a les sol·licituds en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà a l’interessat de qualsevol d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Dret de reclamació a l’autoritat de control
Podràs sol·licitar la tutela de drets que no hagin estat degudament atesos a l’Agència Espanyola de Protecció de dades, bé a través de la seu electrònica del seu portal web (www.agpd.es), o bé mitjançant un escrit dirigit a la seva adreça postal ( C / Jorge Juan 6, 28001 Madrid).

Quina informació recopilem?
En general, pots fer servir el lloc web sense facilitar cap informació de caràcter personal.
Disposo en la secció ‘Reserva de cita’ de la meva pàgina web d’un formulari de reserva de cites, on l’empresa Doctoralia recull dades personals que són necessàries per poder prestar-te els serveis que em demanes. Quan ens remets algun d’aquests formularis sol·licitant-nos informació, garanteixes l’autenticitat, exactitud i veracitat de tota la informació que ens facilites, comprometent-te a mantenir actualitzades les dades de caràcter personal de manera que les mateixes responguin, en tot moment, a la teva situació real. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes i dels perjudicis que les mateixes puguin causar.
Les dades personals que recaptem són: nom, correu electrònic i telèfon.

Quines mesures adopto per mantenir segura la teva informació?
Aplico mesures tècniques i físiques raonables (protocol de comunicació segura –https-) per protegir la informació que recollim a través de la página web.