Tarifes

Sessió
informativa*

Gratuïta

30 minuts

Sessió de
teràpia individual

60 €

1 hora

Sessió de
teràpia de parella o familiar

80 €

1 hora i mitja

* La sessió informativa és un servei opcional que ofereixo per tal que ens coneguem i puguis valorar abans de decidir-te a començar una teràpia.